Ko smo mi?

IVF Centar “Balić” je centar izvrsnosti u kome rade doktori i embriolozi sa višegodišnjim kliničkim i naučnim iskustvom, te na vrhunskoj opremi pružaju visokodiferencirane usluge iz oblasti dijagnostike i liječenja neplodnosti, ultrazvučne dijagnostike i reproduktivne hirurgije. Uveli su u rutinsku primjenu veći broj dijagnostičkih i terapijskih metoda i tako ih približili pacijentima u BiH ali šire.

Tuzla, Kojšino 23 i 25
Specijalističke ambulante
Centar za menopauzu

Hotel Mellain, Maršala Tita bb
Odjel za vantjelesnu oplodnju
Operacione sale