Dobrodošli na balic.ba

Ovaj Sajt je vlasništvo PZU Centar za humanu reprodukciju “Dr. Balić”,  Kojšino 25, 75000 Tuzla .

Svrha Sajta je da pruži informacije o IVF Centru “Balić”. Sadržaji na Sajtu nisu postavljeni sa ciljem savjetovanja pacijenata, te ne treba da budu tako shvaćeni.

Uslovi korišćenja zajedno sa našom Politikom privatnosti čine Ugovor koji se primenjuje na Vas.

Pristupom ili korištenjem Sajta www.balic.ba pravno ste obavezani ovim Ugovorom.

Ukoliko pronađete bilo šta u ovom tekstu sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite Sajt.

1.   Izmjene Uslova korištenja
Zadržavamo pravo da ažuriramo ove Uslove korištenja i Politiku privatnosti u bilo koje vrijeme. Sve ove promjene stupaju na snagu nakon što budu objavljene na Sajtu. Stoga Vas upozoravamo da provjeravate ove Uslove korištenja i Politiku privatnosti periodično, s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija.

Ukoliko nastavite da pristupate i koristite Sajt nakon ovih izmena to će podrazumijevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmjenama.

2.   Definicije
Termini u Uslovima korištenja i Politici privatnosti imaju sljedeće značenje:

Termini “Ugovor” Misli se na Ugovor koji čine Uslovi korištenja i Politika privatnosti i koji se primjenjuje na Vas;
“Politika upotrebe kolačića” Politika sadržana u Politici privatnosti, dostupna na našem Sajtu, koja uređuje korištenje kolačića na Sajtu;
“Politika privatnosti” Politika privatnosti dostupna na našem Sajtu, koja može biti ažurirana periodično, a koja uređuje korištenje Vaših ličnih podataka;
“Uslovi korištenja” Uslovi korištenja koji mogu biti ažurirani u bilo koje vrijeme;
“Sajtovi trećih lica” Sajtovi drugih pravnih i fizičkih lica na koje upućujemo ili omogućavamo pristup; spoljašnji sajtovi;
“Vi” ili “Vaš” Svako lice koje pristupi ili koristi naš Sajt.
“Mi”, “nas”, “naš” ili “IVF Centar Balić

3.   Linkovi ka sajtovima trećih lica
Određeni dijelovi Sajta mogu sadržati linkove ka sajtovima trećih lica. Svaki od tih sajtova ima svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti, koji se mogu značajno razlikovati od ovih koji se primjenjuju na naš Sajt. Mi nemamo kontrolu nad tim sajtovima i ne snosimo bilo kakvu odgovornost kako za dostupnost tih sajtova, tako ni za uslove korišćenja i politiku postupanja sa podacima o ličnosti koji se primjenjuju na njihove posetioce i korisnike.

Ukoliko linkovanjem omogućimo pristup informacijama drugog pružaoca usluga, mi ne snosimo odgovornost za takve informacije.

Postavljanje linkova trećih lica na našem Sajtu ni na koji način ne podrazumijeva da preporučujemo ili odobravamo usluge ili proizvode koji se nude preko tih sajtova.

4.   Zaštita intelektualne svojine
Ukoliko drugačije ne proističe iz ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti, svi materijali na našem Sajtu (uključujući, ali ne ograničavajući se na blogove i vesti) zaštićeni su našim pravom intelektualne svojine.

Bilo kakva neovlašćena upotreba materijala na našem Sajtu i/ili njihovog dijela bez naše dozvole predstavlja kršenje našeg prava intelektualne svojine. Preduzećemo sva pravna sredstva radi zaštite našeg prava intelektualne svojine odmah po saznanju o bilo kojoj neovlaštenoj upotrebi.

Svako kopiranje ili preuzimanje materijala sa našeg Sajta, bilo njegovog dijela ili u cjelosti, dozvoljeno je samo uz našu pisanu saglasnost.

Također, zadržavamo sva prava intelektualne svojine za materijale na Sajtu koja nisu izričito pomenuta Uslovima korištenja i Politikom privatnosti.

Međutim, dozvoljeno je objavljivanje materijala sa našeg Sajta na društvenim mrežama, posredstvom našeg Sajta i obezbjeđujući da je izvor vidljiv, kao što je dozvoljeno i posjetiocima Sajta da preuzimaju materijale sa Sajta u lične i nekomercijalne svrhe.

5.   Upotreba našeg imena i logoa
Nije dozvoljena upotreba našeg imena, logoa ili poslovnog imena osim u saglasnosti sa ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

6.   Promjena sadržaja Sajta
Zadržavamo pravo da ažuriramo Sajt s vremena na vrijeme. Možemo promijeniti sadržaj ili bilo koji dio našeg Sajta. Kao posledica toga, Sajt povremeno može biti nedostupan.

7.   Događaji van naše kontrole
Ne snosimo odgovornost prema Vama zbog bilo kog kršenja Uslova korišćenja izazvanog događajima ili okolnostima koje su bile van naše razumne kontrole.

8.   Izjava o odricanju od odgovornosti
Informacije na našem Sajtu, kao što su materijali, uključujući ali ne ograničavajući se na blog i novosti obezbijedili smo bez naknade i služe isključivo za informacione svrhe. Iako su informacije pružene u dobroj vjeri i sa težnjom da budu precizne i tačne, one ne predstavljaju bilo kakav profesionalni savjet.

Ne snosimo bilo kakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja nastane u vezi sa upotrebom informacija, materijala i/ili mišljenja na našem Sajtu, uključujući ali ne ograničavajući se na:

bilo koje gubitke ili štetu koja nije prouzrokovana našom povredom,poslovne gubitke,
gubitke profita; gubitke podataka; gubitke u proizvodnji; gubitke komercijalnih ili poslovnih mogućnosti; ušteda ili popusta,
indirektne, posljedične ili specijalne gubitke ili štete, uključujući bilo koje gubitke ili štete koje su bile predvidive u vrijeme kada su donijeti ovi Uslovi korištenja,
bilo koji gubitak ili šteta nastala na Vašim računarskim programima, platformi ili podacima, koji su nastali u vezi sa upotrebom našeg Sajta.

9.   Djelimična ništavost Uslova korišćenja
U slučaju da se za bilo koju odredbu ovog Ugovora utvrdi da je ništava od strane nadležnog suda, to neće uticati na punovažnost preostalih odredaba ovog Ugovora, koje će nastaviti da se primjenjuju u cjelosti.

10.   Rješavanje sporova
U slučaju eventualnog spora proisteklog iz ovog Ugovora biće nadležan stvarno nadležan sud u Tuzli.

11.   Cijeli Ugovor
Ovaj Ugovor (sa periodičnim izmenama) čini kompletan Ugovor između Vas i nas u vezi sa predmetnim pitanjem i zamenjuje sve eventualne prethodne Ugovore i razumevanja između Vas i nas u vezi sa predmetnim pitanjem.

12.    Kontaktirajte nas
Svoje pojedinačne upite vezane za konkretna pravna pitanja možete uputiti na stranici “KONTAKT”. Svaka odgovornost koja nastane kao poslJedica ili u vezi sa upotrebom informacija na našem Sajtu je isključena.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za naš Sajt, molimo Vas da nas kontaktirate putem mejla info@drbalic.ba/