• Biopsija grlića
  • Biopsija endometrija
  • Eksplorativna kiretaža
  • Frakcionirana eksplorativna kiretaža
  • Screching
  • Kriokauterizacija grlića
  • Kriokauterizacija polnih bradavica