Zbog pogodne lokalizacije postupak uzimanja materijala za citološku obradu je jednostavan i brz što omogućava primjenu kod velikog broja žena. Osim toga, to je bezbolna i neškodljiva metoda koja ne zahtijeva skupu opremu sa vrlo visokim procentom pouzdanosti te je skoro idealna za masovnu detekciju karcinoma grlića.
Uzimanje briseva. Poslije uvođenja vaginalnih spekuluma vrši se orijentacioni pregled grlića i vagine bez upotrebe ragenasa (kolpokopom ili golim okom), a onda se sa štapićem uzima bris iz zadnjeg svoda vagine (A-bris) i sa grlića (B-bris). C-bris se uzima iz samog kanala grlića specijalnom četkicom.
U našim prilikama vjerovatno je najracionalnije citološku detekciju uključiti u već postojeće kapacitete i uzimati bris ženama koje ionako dolaze na ginekološke preglede. Iskustva pokazuju da se na taj način može u razdoblju od nekoliko godina obuhvatiti veliki dio ženske populacije u najrizičnijim godinama tj. između 20 i 55. Opšte je mišljenje da bi uzimanje briseva trebalo da se sprovodi u svim ginekološkim ordinacijama jer se često dešava da žene samo za vrijeme trudnoće ili u vezi sa trudnoćom (npr. radi pobačaja) posjećuju ginekologa. Ako se kod njih ne uzme bris, može se propustiti prilika za blagovremenim otkrivanjem malignog oboljenja.
Preporučuje se uzimanje briseva svakoj starijoj ženi od 18 godina, koja prvi put dolazi na pregled. Ako je bris negativan, ponavlja se kroz godinu dana a ako je i taj bris negativan ponavlja se za 3 godine. Kod žena koje spadaju u rizične grupe, bris bi trebao da se uzima svake godine a po potrebi i češće.